EU-Blomsten

Det europæiske miljømærke "EU-Blomsten" garanterer at:
  • der ikke anvendes tungmetalholdige farvestoffer
  • de fastlagte grænseværdier for formaldehyd overholdes
  • der ikke anvendes sundhedsskadelige flammehæmmende midler og kræftfremkaldende stoffer i produktionen
  • anvendte substanser er biologisk nedbrydelige
  • tøjet holder form og farve


Blomsten er statsanerkendt og kontrolleres af Miljømærkesekretariatet.

Læs mere om:

- www.eco-label.dk 

 

Par No 1 - Webbureau - Reklamebureau - In-store